Termeni si condiții AFILIAT PARTENER

Acceptarea termenilor și condițiilor de afiliere se realizează în mod automat în momentul înscrierii în platformă. Recomandăm citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

 • Comisionul de afiliere este de 30%
 • Sistemul de afiliere este pe bază de cod de afiliere și Cookie valabil 30 de zile
 • Pragul minim de încasare este de 500 Ron

Mai jos sunt detaliați toți termenii și condițiile de afiliere.  

Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere Life University , denumit pe scurt Serviciul, sunt menite să ofere Afiliaților o înțelegere a condițiilor în care acest Serviciu funcționează, să reglementeze felul în care promovarea recompensată prin comisionare poate fi realizată în mod corect și relevant atât pentru utilizatorii de internet cât și pentru Life University .

Termenii si Condițiile Serviciului de Afiliere Life University

 1. INTRODUCERE

Prezentele informații reunite sub denumirea „Termenii si Condițiile Serviciului de Afiliere Life University” („Termenii si Condițiile Serviciului”) reprezintă cadrul contractual general aplicabil Serviciului dezvoltat si operat de Life University. Life University (life-university.ro) aparține SC SOFT SKILLS MANAGEMENT& TRAINING, înscrisa în Registrul Comerțului cu numărul J40/14764/04.12.2015, cod fiscal 35294693, adresa: Str. Preciziei 6m, București, sector 6, e-mail [email protected] denumită în continuare Life University sau Advertiser .

Pentru utilizarea Serviciul este obligatorie acceptarea Termenilor si Condițiilor Serviciului, in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Platformei, existenta la data utilizării Serviciului. Finalizarea procesului de înregistrare in cadrul Platformei echivaleaza cu acceptarea neechivoca si irevocabila a Termenilor si Conditiilor Serviciului, inclusiv a politicilor de comisionare si a conditiilor stabilite de Advertiser pentru Promovarea online. Ulterior inregistrarii in cadrul Platformei utilizarea Serviciului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Serviciului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Serviciului, indiferent daca Afiliatul a validat sau nu aceste modificari / versiuni in Platforma. Termenii si Conditiile Serviciului pot fi modificati oricand de catre Life University , asadar utilizatorii Serviciului (Afiliatii) se obliga sa verifice si sa urmareasca in permanenta eventualele actualizari comunicate in cadrul Platformei, acestea fiindu-le opozabile de la data afișării în Platforma.

In cazul nerespectarii Termenilor si Conditiilor Serviciului, Life University  isi rezerva dreptul de a ii anula Afiliatului Comisioanele castigate si neincasate, de a ii intrerupe utilizarea Serviciului si de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Life University  şi / sau a Advertiserilor.

 1. DEFINITII SI TERMENI

Advertiserul (Life University) este persoana juridica SC SOFT SKILLS MANAGEMENT& TRAINING  care foloseşte Platforma și Serviciul de afiliere pentru obţinerea de Conversii, în urma Promovării Online, prin intermediul Afiliaţilor.

Afiliatul este persoana care îndeplinește condițiile stabilite în Termenii si Condițiile Serviciului și care utilizează Serviciul și foloseşte Platforma pentru a genera pentru Advertiser acţiunile prestabilite (Conversiile) recompensate de către aceştia, prin intermediul Promovării online;

Castigul curent reprezinta suma Comisioanelor obtinute de catre Afiliat, aprobate si neîncasate, disponibila in Contul de Afiliat aceastea se actualizează în mod automat în funcție de noi vânzări sau refunduri; (Unpaid Referral Earnings)

Câștigul plătibil reprezintă Caștigul curent inregistrat in Contul Afiliatului pentru luna anterioară, care va fi plătit în luna următoare în intervalul 15-20 ale fiecărei luni și depășește pragul minim de retragere (500 ron) și care se va plăti Afiliatului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. a)    Afiliatul a semnat si a trimis către Life University Contractul de prestări servicii de marketing (Afiliaților persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice) și Life University a primit acest Contract;
  b) a expirat perioada de refund de 30 zile pentru comenzile plasate

Codul de afiliere desemnează codul generat de Platforma, folosit de către Afiliat pentru realizarea Promovării online, în scopul identificării Vizitatorilor, precum și a înregistrării, verificării și validării Conversiilor;

Comisionul reprezintă suma de bani stabilita de Advertiser, cu care acesta recompensează Afiliații pentru fiecare Conversie generată în beneficiul lor prin intermediul Platformei si al Serviciului;

Contract reprezintă Contractul de prestări servicii de marketing în cazul Afiliaților persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice, care este pus la dispoziție Afiliatilor de catre Life University  prin intermediul Platformei și pe care Afiliații au obligația să îl semneze și să îl trimită către Life University  în vederea încasării Castigului Platibil; Termenii si Conditiile Serviciului cu toate modificările și actualizările afișate in Platforma în orice moment fac parte integranta din Contract pe care îl completează corespunzător, conținutul Contractului fiind interpretat in conformitate cu prevederilor acestora.

Contul de Afiliat reprezinta spatiul de lucru al Afiliatului in cadrul Platformei, in care sunt disponibile informatii despre performantele activitatii sale de afiliere, numarul de Conversii generate, Castigul Curent precum si notificari de interes din partea Life University  (inclusiv eventuale actualizari ale Termenilor si Conditiilor Serviciului).

Conversia (Referrals) reprezintă acţiunea realizata online, prestabilita de catre Advertiser, întreprinsa de către Vizitatori în favoarea Advertiserului, în urma Promovării online realizata de către Afiliat prin intermediul Platformei.

Aceasta poate fi, fără a se limita la, comandă online, înscriere pentru participare la diverse evenimente/campanii de marketing, folosirea anumitor servicii, abonarea la newslettere.

Conversia constând într-o comanda online de servicii va fi recompensată de către Advertiser doar daca a fost încasat de către Advertiser pretul produselor si/sau serviciilor şi a expirat perioada de 30 de zile de refund a serviciilor comandate de către Vizitatori.

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat in browserul web instalat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui Vizitator de pe care se accesează internetul si in baza căruia are loc contorizarea Conversiilor realizate prin intermediul Afiliatului în maxim 30 de zile.

Instrumentele de promovare reprezintă uneltele specifice puse la dispoziţie de către Platforma Afiliatului în vederea generării de Conversii in beneficiul Advertiserului, a contorizării acestora şi a calculării Comisioanelor aferente.

Mediile online reprezintă ansamblul generic al tuturor locurilor in care se poate realiza promovarea prin intermediul internetului.

Modalitatile de promovare reprezinta tehnicile prin care Mediile online pot fi folosite in vederea promovarii prin intermediul internetului. Spre exemplu, constituie modalitati de promovare: publicarea de continut in cadrul retelelor sociale, utilizarea publicitatii platite, scrierea de articole pe bloguri, folosirea de bannere pe Website-uri, etc

Perioada de recurenta desemneaza perioada maxima de timp (365 de zile) în care se poate înregistra Conversia și care incepe de la momentul ultimei accesari (click) de catre Vizitator a Instrumentului de promovare utilizat de către Afiliat;

Platforma reprezintă sistemul tehnic de afiliere operat de catre Life University, pus la dispozitia Afiliatului pe domeniul www.Life-University.ro impreuna cu toate informatiile de interes și instrumentele specifice necesare astfel încât acesta să poată utiliza Serviciul, respectiv sa poata genera, prin intermediul Promovării online, Conversii in favoarea Advertiserului. Platforma de afiliere este creată de o companie terță din Statele Unite, compania de prestigiu, Rainmaker Platform. Life University nu are nici un fel de acces la codul sursă sau la alte date decât are și afiliatul. Life university, est beneficiarul acestei platforme și are acces doar la vizualizarea datelor, neavând nicio posibilitate tehnică In cadrul Platformei sunt publicate informatii actualizate despre valoarea Comisioanelor oferite Afiliatilor de catre Advertiseri si eventuale restrictii suplimentare impuse de catre acestia (inclusiv Perioada de recurenta), pe care Afiliatii se obliga sa le respecte.

Pragul minim de retragere 500 ron, desemnează suma minimă pe care trebuie sa o atingă Câștigul Plătibil pentru a putea fi realizată o plată către Afiliat.

Promovarea online reprezinta activitatea Afiliatilor de utilizare a Instrumentelor de promovare, in Mediile online agreate de catre Life University  si de catre Advertiseri, in vederea obtinerii Comisionului;

Serviciul reprezintă Serviciul de Afiliere Life University  pus la dispozitia Afiliatilor prin intermediul căruia acestia utilizeaza Platforma pentru a genera Conversii in beneficiul Advertiserului si pentru a fi recompensati cu Castigul Platibil;

Creatives desemneză Instrumentul de promovare ce permite Afiliatului sa aleaga acele oferte (produse, servicii, promotii etc) ale Advertiserilor pe care dorește să le utilizeze pentru Promovarea online;

Vizitatorul este persoana care acceseaza Website-ul Advertiserului prin intermediul Instrumentelor de promovare utilizate de către Afiliat;

Website-ul reprezintă o pagina sau un grup de pagini web interconectate, având o tema și un nume de domeniu comun; 

 1. INREGISTRAREA CONTULUI DE AFILIAT

3.1. Pot utiliza Serviciul si pot deveni Afiliati, urmatoarele categorii de persoane:

 1. a) Persoana fizica autorizata (PFA) cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate;
 2. b) Persoana juridica cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate.

3.2. Pentru a putea utiliza Serviciul este necesara crearea unui Cont de Afiliat in cadrul Platformei. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat în cadrul Platformei.

3.4. La crearea Contului de Afiliat și ulterior, oricând pe parcursul utilizării Serviciului, Afiliatul se obligă să ofere informaţii corecte şi complete legate de identitatea sa şi de Mediile online pe care le va folosi pentru a genera Conversii în beneficiul fiecărui Advertiser.

 1. MEDIILE ONLINE, MODALITATILE SI INSTRUMENTELE DE PROMOVARE

4.1. Mediile online in care este permisa folosirea Instrumentelor de promovare vor trece printr-un proces de validare şi aprobare de catre Life University ; de asemenea Advertiserul poate impune restricții suplimentare legate de Mediile online în care permit Afiliatilor sa le realizeze Promovarea online, aceste restricții fiind comunicate în cadrul Platformei.

4.2. Este interzisa folosirea pentru obținerea Conversiilor a Mediilor online pentru care Afiliatul nu detine dreptul de a le utiliza in acest scop.

4.3. Nu vor fi acceptate şi aprobate ca Medii online Website-urile care:

 1. a) au conţinut sexual sau pornografic sau promovează un astfel de conţinut;
 2. b) promovează violenţa, bigotismul sau discriminarea pe bază de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, vârstă sau invaliditate;
 3. c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;
 4. d) implică, facilitează sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanţe ilegale;
 5. e) implică, facilitează sau promovează activităţi de terorism, revoltă sau alte activităţi ilegale;
 6. f) prejudiciază minorii în orice fel;
 7. g) implică sau facilitează jocurile de noroc;
 8. h) intră în conflict sau încalcă oricare din legile, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoană sau entităţi;
 9. i)       prin natura şi conţinutul acestora încalcă legile curente ale statului român;
 10. j) conţin, constituie, implică, facilitează sau promovează activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, Website-uri warez, Website-uri de hacking sau cracking, Website-uri de filesharing sau torrent, cu fişiere şi/ sau alte materiale cu proprietate intelectuală spre vizionare, descărcare, vânzare sau copiere, fără permisiunea proprietarului;
 11. k) folosesc metode de promovare intruzive precum bannere pop-up/pop-under;
 12. l) sunt nefuncţionale, fără conţinut propriu, în etapa de creare, sau au un continut publicitar pe mai mult de 50% din suprafața paginilor web
 13. m) personifică oricare altă persoană, inclusiv oricare reprezentant al Life University sau al Advertiserului;
 14. n) au accesul conditionat de inregistrarea utilizatorilor sau in baza de cont platit, fara notificarea in prealabil si obtinerea in scris din partea Life University a acordului de folosire a acestor Website-uri in vederea Promovarii online.

4.4. Afiliatul poate folosi pentru a genera Conversii, şi se obligă să declare in prealabil in Platforma utilizarea urmatoarelor Medii online si Modalitati de promovare:

 1. a) promovare in cadrul Website-urilor administrate de Afiliati, prin intermediul Instrumentelor de promovare puse la dispozitie de catre Platforma.
 2. b) campaniile publicitare plătite prin intermediul Google AdWords şi / sau Facebook Ads;
 3. c) promovare prin publicarea de conținut în cadrul Facebook şi / sau Twitter;

4.5. Obținerea de Comisioane prin intermediul unui Website administrat de catre Afiliat este conditionată de declararea în prealabil în Platforma și verificarea acestuia de catre Life University . Un Website poate fi declarat si folosit in cadrul unui singur Cont de Afiliat. Acordarea de Comisioane se va face incepand cu momentul in care verificarea este finalizata si nu se aplica retroactiv pentru Conversiile generate inainte de validarea de catre Life University  a Website-ului.

4.6. Life University  îți rezervă dreptul de a efectua in orice moment verificari suplimentare ale tuturor Website-urilor care au fost deja declarate de catre Afiliati. Refuzul sau lipsa raspunsului din partea Afiliatului in termen de 7 (sapte) zile de la solicitarea Life University  poate duce la anularea Comisioanelor pentru Conversiile generate in aceasta perioada prin intermediul respectivului Website si neacordarea de noi Comisioane pentru eventualele Conversii realizate prin intermediul acelui Website.

4.7. In urma verificarii Website-ului Afiliatului Life University  isi rezerva dreptul de a nu permite Promovarea online pe Website-ul respectiv.

4.8. Folosirea oricaror altor Modalitati de promovare decat cele mentionate la punctul 4.4. este conditionata de obtinerea unui acord in scris prealabil din partea Life University . In acest sens, Afiliatul va furniza Life University  toate informatiile necesare legate de Modalitatea de promovare propusa.

4.9. Promovarea în anumite Medii online (precum Google AdWords) poate fi restricţionată parţial sau total de către Advertiser, potenţialele restricţii fiind comunicate de către aceştia in cadrul Platformei. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul accepta condițiile Advertiserului pentru care face Promovare online.

4.10. Este interzisa utilizarea oricarei Modalități de promovare care determina in mod artificial cresterea numarului de clickuri, inclusiv, dar fara a se limita la: redirectari automate involutare ale Vizitatorilor, promisiunea de a recompensa sau recompensarea efectiva a Vizitatorilor pentru accesarea Instrumentelor de promovare, cu exceptia Website-urilor de tip cashback care au obtinut in prealabil acordul scris de la Life University .

4.11. Life University  şi/sau Advertiserii îşi rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatul respectă condiţiile de Promovare online şi de a cere oricând consideră de cuviinţă informaţii detaliate cu privire la Mediile online, Modalitatile de promovare folosite, precum si diverse rapoarte și indicatori privind activitatea de afiliere (de exemplu: numarul de Vizitatori si vizualizari ale Webiste-ului, provenienta traficului Website-ului etc). Afiliatul este obligat sa pună la dispoziție in cel mai scurt timp aceste informatii.

4.12. Afiliatul va folosi Instrumentele de promovare oferite de către Platforma fără a le aduce modificări de orice natură, inclusiv fără a modifica si /sau prescurta Codurile de Afiliere oferite. In mod exceptional, este permisa prescurtarea Codurilor de Afiliere prin folosirea serviciului bitly (http://bitly.com).

4.13. Afiliatul se obligă să folosească Instrumentele de promovare oferite de către Platforma într-o manieră corectă, prin care să nu inducă în eroare terţe persoane. In acest sens, pentru Promovarea online se interzice în mod expres folosirea de link-uri:

 1.  a) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că fac referire către o pagină web, către un conţinut sau o ofertă comerciala de o altă natură decât cea aşteaptă (inclusiv oferte comerciale care nu mai sunt valabile);
 2.  b) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că nu specifică clar către ce anume fac referire, redirecţionând persoanele către pagini web fără a putea anticipa conţinutul acestora;
 3.  c) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că sunt asociate cu imagini care nu au legătură cu pagina web catre care sunt directionati in urma acccesarii;
 4.  d) care prin maniera în care sunt folosite realizează plasarea forțată de Cookie-uri Vizitatorilor (Cookie stuffing) în eventualitatea în care acestia vor genera în termenul de valabilitate al Cookie-ului Conversia recompensată de Advertiseri, fără ca această Conversie să fie mijlocită de eforturile de Promovare online ale Afiliatului pentru Advertiserul respectiv.

4.14. In cazul incetarii, indiferent de motiv, a utilizarii Serviciului, Afiliatul este obligat sa renunte imediat la utilizarea oricarui Instrument de promovare, fiind exclusiv raspunzător față de Life University si/sau terti de utilizarea fara drept a Instrumentelor de promovare.

4.15. Life University  nu isi asuma nicio responsabilitate pentru Vizitatorii care au dezactivat, refuza inregistrarea Cookie-urilor sau pentru cei care au realizat stergerea acestora.

4.16.  Afiliatul declara ca este de acord cu metodele de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurenta, precum şi cu eventualele condiţionări sau restricţionări suplimentare stabilite in orice moment de către Advertiser in beneficiul carora se realizeaza Promovarea online.

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AFILIATULUI

5.1. Drepturile Afiliatului sunt:

 1. a) să utilizeze Instrumentele de promovare în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Serviciului şi cu eventualele condiții impuse de Advertiseri, în vederea generării de Conversii si a obtinerii de Comisioane;
 2. b) să fie recompensat prin Comisioane pentru Conversiile generate și aprobate;
 3. c) să poată participa la competiţii organizate de Life University şi / sau Advertiseri şi să poată câştiga premii, în conformitate cu regulamentul acestor competiţii;
 4. d) să fie notificat de către Life University cu privire la eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Serviciului.
 5. e) să primească informări periodice cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Serviciului, concursuri și evenimente pentru Afilaţi

5.2. Obligaţiile Afiliatului sunt:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte și complete privind identitatea sa;
 2. b) să folosească pentru Promovarea online exclusiv Mediile online, Metodele de promovare si Website-urile declarate şi agreate de catre Life University , cu respectarea eventualelor conditii sau restricții impuse de către Advertiser;
 3. c) să utilizeze cu bună credinţă Platforma şi Instrumentele de promovare puse la dispoziţie de către Life University și Advertiseri, fără să le altereze în vreun fel;
 4. d) să nu aduca atingere imaginii şi/sau intereselor Life University și/sau a Advertiserilor prin orice activităţi pe care le întreprinde, prin ceea ce comunică sau prin modul în care o face;
 5. e) să furnizeze prompt, la cererea Life University , informaţiile necesare pentru analiza şi aprobarea Comisioanelor;
 6. f) să anunţe Life University imediat ce a constatat disfuncţionalităţi de orice natură ale Platformei;
 7. g) sa respecte toate obligatiile si conditiile precizate in celelalte capitole ale Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LIFE UNIVERSITY

6.1. Drepturile Life University :

 1. a) Life University îşi rezervă dreptul de a verifica respectarea de către Afiliaţi a Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma, putând solicita în orice moment informaţii complete privind activitatea de afiliere desfăşurată de către Afiliaţi;
 2. b) Life University îşi rezervă dreptul de a anula in orice moment castiguri ale Afiliatilor (Comisioane si/sau bonusuri) care nu respecta Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile și actualizările afișate in cadrul Platformei și / sau eventualele conditionări suplimentare impuse de catre Advertiseri, de a intrerupe folosirea Serviciului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Life University și / sau a Advertiserilor;
 3. c) Life University isi rezerva dreptul de a bloca accesul Afiliatilor care nu dau curs solicitarilor sale la Contul de Afiliat pana cand acestia furnizeaza toate informațiile și rapoartele solicitate, legate de activitatea de afiliere desfasurată;
 4. d) Life University îşi rezervă dreptul de a restricţiona în orice moment accesul oricărui Afiliat la Instrumentele de promovare ale unui anumit Advertiser la cererea celui din urmă;
 5. e) Life University are dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Serviciului, cu înștiințarea Afiliaților, prin orice metoda aleasa de catre Life University . (SMS, email, anunț în platformă)

6.2. Obligaţiile Life University  sunt:

 1. a) Să efectueze către Afiliaţi plata Comisioanelor aprobate, atunci când aceştia îndeplinesc toate condiţiile necesare conform Termenilor si Conditiilor Serviciului;
 2. b)  Să asigure funcţionarea Instrumentelor de promovare, înregistrarea Conversiilor şi a Comisioanelor aferente;
 3. c) Să furnizeze prin intermediul Contului de Afiliat, informaţii privind Conversiile generate, indiferent de statusul acestora (“aprobate”, „în aşteptare”, „anulate”);
 4. d) Să comunice Afiliatilor, prin orice metoda, eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Serviciului;
 5. e) Să ofere Afiliatilor, prin orice metoda, informări cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Serviciului.

 

 1. COMISIOANE, BONUSURI SI PLATA AFILIATULUI

7.1. Acordarea Comisioanelor

7.1.1.    Valoarea comisionului este de 30% din valoarea totală fără TVA a tranzacțiilor aferente comisionului plătibil. Modalităţile de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurenta, precum şi eventualele condiţionări sau restricţionări suplimentare in legatura cu incasarea acestora sunt stabilite de în termeniii si condițiile de afiliere, fiind afisate si actualizate in permanenta in Platforma.

7.1.2. Comisioanele sunt atribuite Afiliatului care a generat, prin intermediul Instrumentelor de promovare furnizate de către Platforma, ultima accesare a Vizitatorului (ultimul click) care a condus la înregistrarea unei Conversii în beneficiul unui anumit Advertiser.

7.1.3.    Comisioanele sunt atribuite doar Afiliatului care a generat Conversia, fiind netransmisibile între Conturile de Afiliat sau către alte persoane decât Afiliatul.

7.1.4.    Toate Conversiile şi Comisioanele aferente vor fi calculate şi înregistrate de către Life University  prin intermediul Platformei și afișate în Contul de Afiliat.

7.1.5.    Pana la încasarea de către Afiliat, fiecare Comision va putea avea unul din următoarele statusuri:

 1. a) “aprobat” (unpaid) – desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de catre Platforma cu respectarea Termenilor si Conditiilor Serviciului si aprobate spre plata Afiliatilor de către Advertiser;
 2. b) “in asteptare”(pending) – desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către Platforma, care nu au fost inca aprobate spre plata urmand a fi verificate de catre Life University ;
 3. c) “anulat”(rejected) – desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către Platforma, respinse de Life University pentru nerespectarea Termenilor si Conditiilor Serviciului.

7.2.  Acordarea bonusurilor si/sau premiilor

7.2.1. Life University  îşi rezervă dreptul de a acorda bonusuri sau premii suplimentare Comisionului pentru a recompensa anumite performanţe ale Afiliatilor. Bonusurile si premiile vor fi comunicate, împreună cu eventualele regulamente aferente, prin publicarea in Platforma.

7.2.2. Advertiserii îşi pot stabili si modifica oricând doresc politica de recompensare prin bonusarea Afiliatilor. Conditiile si regulamentele aferente vor fi publicate in Platforma.

7.2.3. Plata acestor bonusuri se va putea realiza doar impreuna cu plata Comisioanelor, atunci cand Afiliatul indeplineste conditiile necesare pentru efectuarea platii, conform Termenilor si Conditiilor Serviciului.

7.3.Plata Afiliatilor

7.3.1. In fiecare luna, pe data de 10, in Contul Afiliatului care a atins Pragul minim de retragere in valoare de 500 (o suta) de lei, făra TVA, se inregistreaza Castigul platibil. Pragul mininim, se calculează luand în calcul perioada de refund de 30 de zile. De exemplu, în d ata de 10 August se vor calcula comisioanele pentru vânzările din luna iunie care nu sunt returnate, luna iulie fiind perioada în care se pot face refunduri. Pentru comisioanele din luna iulie se așteaptă luna august să expire perioada de refund și se vor calcula în data de 10 septembrie și tot așa.  Life University  va transmite Castigului Platibil Afiliatilor, cel tarziu in data de 15 a fiecăriei luni. Afiliatul emite factura, iar in termen de maxim 5 zile de la primirea facturii fiscale se efectuează plata.

7.3.2. In vederea efectuarii platii Afiliatii persoane fizice autorizate si Afiliatii persoane juridice sunt obligate sa emita o factura pentru Castigul platibil si sa o trimita catre Life University  in intervalul 10-15 ale fiecărei luni.

7.3.3. Life University  nu este responsabil de plata niciunui Comision aprobat si/sau bonus daca nu a fost atins Pragul minim de retragere. Valoarea bonusurilor nu se cumuleaza cu valoarea Comisioanelor aprobate pentru atingerea Pragului minim de retragere.

7.3.4. Bonusurile vor putea fi platite Afiliatilor doar impreuna cu Castigul platibil intr-o perioada de maxim 12 luni de la data la care au fost acordate. Afiliatul nu poate incasa eventualele bonusuri realizate in cazul in care nu a realizat Castig plătibil. Dupa aceasta perioada Life University  este exonerat de orice obligatie cu privire la plata acestor bonusuri, Afiliatul asumandu-și irevocabil prezenta clauza.

7.3.5 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru inregistrarea Castigului platibil o perioada mai mare de 24 de luni consecutive Life University  isi rezerva dreptul de a anula Comisioanele castigate si neincasate, inclusiv eventualele bonusuri realizate, de a intrerupe utilizarea Serviciului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Life University.

8. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

8.1. Life University  poate modifica în orice moment orice termen sau condiţie a Serviciului prin publicarea unei notificări pe Platforma si/sau prin orice alta metoda aleasa de catre Life University .

8.2. Dacă Afiliatul considera ca modificările survenite sunt inacceptabile, poate înceta imediat colaborarea prin renunţarea utilizarii Serviciului. Continuarea utilizarii Serviciului după notificarea si/sau afișarea in Platforma a modificărilor implică acceptarea acestora de către Afiliat.

8.3. Advertiserul poate modifica în orice moment valoarea Comisioanelor, politicile de bonusare, conditiile cu privire la Mediile online si Modalităţile de promovare acceptate precum si eventualele condiţionări şi restricţii suplimentare. Continuarea Promovării online in beneficiul Life University implică acceptarea modificărilor de către Afiliat. Life University nu poate modifica structura de comisionare retroactiv pentru vânzările deja efectuate.

8.4. In cazul in care Afiliatul continuă activitatea de promovare după modificarea termenilor și condițiilor se consideră în mod automat că Afiliatul este de acord cu modificările, oricare ar fi acestea.

8.5. Ultima modificare a Termenilor si Conditiilor Serviciului afisata in Platforma prevaleaza fata de orice alta varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor Serviciului.

9. PROPRIETATEA INTELECTUALA/INDUSTRIALA

9.1. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul declara si recunoaste ca tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in Platforma si in Serviciul sunt si raman proprietatea Life University . Astfel Afiliatul este de acord si recunoaste ca Life University  detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Platformei si asupra Serviciului si ca, exceptand dreptul de a utiliza Platforma si Serviciul sub rezerva respectarii integrale a Termenilor si Condițiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in orice moment, nu dobandeste niciun alt drept asupra Platformei si/sau asupra Serviciului.

9.2. Afiliatul recunoaste si se obliga sa respecte si sa apere in orice moment dreptul de proprietate al Life University  asupra Instrumentelor de promovare si declara ca nu va folosi Instrumentele de promovare in alte conditii decat cele permise in Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

9.3. Afiliatul declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare utilizarii Website-urilor si/sau Mediilor online pe care le foloseste in realizarea Conversiilor, își asuma întreaga răspundere pentru utilizarea acestora in vederea afisării Instrumentelor de promovare si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Website-urile si/sau Mediile online respective. In cazul in care Life University  si/sau Advertiserul este notificat sau primeste o plangere de la Vizitatori sau terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti, Life University    o va transmite Afiliatului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca tertii afectati, precum si pe Life University   pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai sus nu este exacta/adevarata.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. Afiliatul este de acord să despăgubeasca si sa apere Life University  împotriva oricăror şi tuturor pretenţiilor terţilor, pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv daune, onorarii si taxe legale), aduse împotriva si/sau in sarcina Life University, care rezultă din, sau care pot apărea din utilizarea de catre Afiliat a Serviciului şi / sau din încălcarea de catre Afiliat a Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

10.2. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul acorda Life University  un drept irevocabil de a retine si utiliza orice informatii legate de utilizarea Instrumentelor de promovare in Mediile online utilizate de catre Afiliati.   De asemenea Afiliatul acorda Life University  dreptul de a realiza statistici in legatura cu activitatea Afiliatului in cadrul Serviciului si de a le dezvalui catre terți interesati (de exemplu noi Afiliați)

10.3. Afiliatii persoane juridice declara ca sunt de acord ca Advertiserii si/sau Life University  pot folosi, inclusiv dupa incetarea relatiilor intre Afiliat si Life University , nelimitat si gratuit denumirea, logo-ul si/sau marcile Afiliatilor in prezentari, materiale de marketing, liste de clienti, rapoarte financiare, liste de website-uri ale Afiliatilor si/sau alte materiale derivate din cele anterior detaliate.

10.4. Afiliații pot folosi denumirea Life University  si/sau orice alte elemente de proprietate intelectuala ale Serviciului (de exemplu denumirea „Life University ”) limitat, numai in scopul si numai pe perioada utilizării Serviciului, orice alta utilizare fiind considerata neautorizata si determinând răspunderea Afiliatului.

10.5. Prin utilizarea Serviciului, fiecare Afiliat declara si garanteaza ca: (i) toate informatiile furnizate pentru inscrierea in Platforma sunt corecte si actuale; (ii) detine toate drepturile si/sau autorizatiile pentru utilizarea Serviciului si pentru incheierea oricaror acte si/sau fapte juridice legate de acest Serviciu; (iii) detine toate drepturile asupra tuturor elementelor de proprietate intelectuala pe care le utilizeaza in cadrul Serviciului; (iv) respecta si va continua sa respecte toate si oricare prevederi legale in vigoare in orice moment.

10.6. Pe perioada utilizarii Serviciului, dar si dupa incetarea acestuia, Afiliatul se obliga sa nu dezvaluie catre terti, fara acordul prealabil al Life University : (i) informatii in legatura cu aplicatiile software, codurile sursa, accesarile Vizitatorilor in cadrul Serviciului si/sau (ii) orice alte informatii in legatura cu Life University, toate acestea fiind considerate informatii confidentiale. Nu se supun obligatiei de confidentialitate din prezenta clauza (i) informatiile care la momentul dezvaluirii erau cunoscute publicului din alte surse, fara încalcarea de catre Afiliat a obligatiei de confidentialitate asumate prin prezenta clauza si (ii) informatiile care sunt dezvaluite autoritatilor, cu respectarea prevederilor legale.

10.7. Afiliatul se obliga sa utilizeze Instrumentele de promovare numai in conformitate cu Termenii si Conditiile Serviciului cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment si sa nu se adreseze direct Advertiserului pentru realizarea de Conversii in cadrul campaniilor de promovare pe care Advertiserul le-a publicat in Platforma, in caz contrar fiind obligat la plata de daune catre Life University , fara a fi necesara punerea sa in intarziere si/sau dovedirea de catre Life University  a prejudiciului.

10.8. Afiliatul recunoaste ca in cazul in care va semna/incheia un Contract cu Life University  necesar pentru efectuarea platilor Comisioanelor aprobate si/sau bonusurilor, Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment, vor face parte integranta din acest Contract, Contractul fiind completat si interpretat in sensul Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma.

10.9. Afiliatul confirma si recunoaste irevocabil ca Life University  nu ofera nicio garantie, directa si/sau implicita, cu privire la realizarea de catre Afiliat a unui profit, respectiv cu privire la incasarea unui Comision, prin utilizarea Serviciului.

10.10. Nerealizarea unui Castig Platibil si/sau nesemnarea Contractului nu exonereaza Afiliatul de raspundere cu privire la utilizarea Serviciului, acesta fiind responsabil de respectarea prevederilor Termenilor si Conditiilor Serviciului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Platformei, existenta la data utilizarii Serviciului.

10.11. Avand in vedere natura serviciilor prestate, intrucat Advertiserul efectueaza plata dupa prestarea Serviciului, Life University ia la cunostinta si consimte in mod expres ca dreptul de retragere in termen de 14 zile de la livrarea Serviciului, prevăzut in Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor transpusa in dreptul national prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, nu se va aplica in cazul Serviciului in conformitate cu exceptiile cuprinse la articolul 16 (inclusiv articolul 16 litera a si m) din directiva si din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

11.1. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul isi exprima neechivoc consimtamantul in mod expres ca Life University :

– sa prelucreze datele sale cu caracter personal si toate celelalte date inregistrate in cadrul Serviciului (inclusiv CNP), direct sau prin intermediul operatorilor desemnati de catre acesta (mandatari si/sau terti contractanti, din tara sau strainatate) in scopul derularii raporturilor juridice create/ce vor fi create intre Life University  si Afiliat, respectiv în scopul realizarii Serviciului (in scopul verificarii identitatii/datelor personale furnizate, realizarii obiectivelor activitatii de afiliere, in scop statistic) si in scopul realizarii activitatii de marketing (scopuri promotionale, în vederea acordarii de noi servicii/produse, transmiterii oricarei oferte/corespondente comerciale prin care sunt promovate produsele si/sau serviciile Life University  sau ale Advertiserilor sau ale altor parteneri ai Life University ) precum si pentru alcatuirea bazei de date proprii;

– sa poata transfera (ceda) datele personale ale Afiliatului altui operator, cu conditia respectarii obligatiei de informare conform clauzelor prezentului capitol.

11.2. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul confirma expres ca:

 1. În legatura cu scopul utilizarii Serviciului este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) si ca refuzul sau cu privire la prelucrarea datelor sale personale (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) duce la imposibilitatea utilizarii Serviciului;
 2. În legatura cu scopul realizarii activitatii de marketing este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) si ca refuzul sau cu privire la prelucrarea datelor sale personale (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) poate duce la imposibilitatea utilizarii Serviciului.

Astfel Afiliatul este de acord ca toate datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Life University  si isi da acordul expres si neechivoc ca toate datele sale personale sa fie stocate si utilizate pentru:

 • activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea Life University  si a tertilor cu care Life University  are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate Life University ,
 • participarea la concursuri, promotii;
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in Platforma, administrare, etc);
 • statistici interne realizate de catre Life University  necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii Life University  si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;
 • cercetari de piata.
 • Urmarirea rezultatelor Serviciului.

11.3. Afiliatul a luat la cunostinta ca îi sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, Afiliatul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale personale si de a solicita stergerea datelor sale, acest lucru determinand insa imposibilitatea utilizarii Serviciului.

11.4 Afiliatul declara ca a luat la cunostinta faptul ca isi poate exercita drepturile printr-o cerere scrisa (datata si semnata) transmisa la sediul Life University sau prin poșta electronică .

11.5. Afiliatul declara ca in caz de cedare a datelor sale personale (inclusiv CNP) catre terti, din tara sau din strainatate, este de acord sa fie notificat prin intermediul Life University , având dreptul de opozitie si interventie potrivit celor sus mentionate, caz în care Life University  va lua, de îndata, toate masurile ce se impun stergerii/modificarii datelor sale astfel cedate.

11.6. Afiliatul declara ca inclusiv in cazul in care nu va fi agreat de catre Life University  pentru a utiliza Serviciul este de acord ca datele sale personale sa fie prelucrate in vederea ofertarii de alte produse si/sau servicii, de către orice alta entitate care a încheiat in acest sens un parteneriat cu Life University .

11.7. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa sediului Life University, Afiliatul isi poate exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 • – o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;- sa intervină asupra datelor transmise;
 • sa se opună prelucrării datelor personale pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara.

12. INCETARE

12.1. Incheierea Contractului intre Life University  si Afiliat,  necesar pentru efectuarea platilor Comisioanelor aprobate si/sau bonusurilor precum si utilizarea Serviciului sunt pe durata nedeterminata.

12.2. Sub rezerva respectarii respectării termenilor și condițiilor,   Afiliatul poate inceta in orice moment Contractul intre Life University  si Afiliat si/sau, in lipsa unui Contract, utilizarea Serviciului, prin comunicarea unei notificari scrise la sediul Life University  sau la adresa de email: [email protected] In acest caz incetarea va produce efecte in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de catre Life University  a notificarii din partea Afiliatului.

12.3. Life University  îți rezerva dreptul de a inceta in orice moment colaborarea cu un Afiliat in cazul in care acesta nu respecta Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment. In acest caz incetarea va produce efecte imediat, Life University  avand dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de ii anula Afiliatului Castigul curent si/sau eventualele bonusuri realizate, de a ii intrerupe utilizarea Serviciului si / sau de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Life University  şi / sau a Advertiserilor.

12.4. Life University  are dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de a opri in orice moment utilizarea de către un Afiliat a anumitor Instrumente de promovare

12.5. Life University  are dreptul, la propria sa discreție, sa denunțe unilateral, în orice moment Contractul incheiat cu orice Afiliat si/sau de a intrerupe utilizarea Serviciului, prin transmiterea unei notificari prealabile la adresa de e-mail a Afiliatului si/sau prin afisare in Platforma. In acest caz incetarea va produce efecte in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la emiterea de catre Life University  a notificarii de incetare. In cazul unei astfel de incetari Afiliatul nu are dreptul la nicio despagubire, acesta recunoscand ca o astfel de incetare nu ii produce niciun prejudiciu.

12.6. In cazul incetarii Contractului si/sau utilizarii Serviciului, Afiliatul va inceta imediat sa foloseasca orice Instrument de promovare si/sau orice alte elemente de proprietate intelectuala si/sau industriala primite pentru utilizarea Serviciului. Orice eventuale Conversii realizate dupa momentul incetarii nu vor determina obligatii de plata in sarcina Life University  si/sau a Advertiserilor.

12.7. Incetarea Contractului încheiat intre Life University  si Afiliat si/sau a utilizarii Serviciului nu va exonera de raspundere Afiliatul pentru prejudiciile cauzate Life University , si/sau tertilor.

12.8. In cazul încetarii Contractului si/sau utilizarii Serviciului, sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig platibil si eventualele bonusuri vor fi platite Afiliatului. Sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig curent si eventuale bonusuri, dar care nu au atins Pragul minim de retragere si/sau cele care nu indeplinesc toate conditiile pentru a fi considerate Castig platibil nu vor mai fi platite Afiliatului, acesta asumandu-si in mod expres ca lipsa validarii modificarilor Termenilor si Conditiilor Serviciului conform prezentei clauze poate determina pierderea sumelor. De asemenea, Afiliatul confirma ca nu va avea pretentii suplimentare Castigului Platibil si eventualelor bonusuri asa cum sunt acestea stabilite si platite de catre Life University .

13. CESIUNE

12.1. In lipsa acordului prealabil, expres, consemnat in scris al Life University , Afiliatul nu are dreptul de a cesiona si/sau transfera in niciun mod, total sau partial, drepturile si obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu Life University  si/sau din utilizarea Serviciului.

12.2. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul recunoaste dreptul Life University  de a cesiona in orice moment, fara a fi nevoie de un alt acord al Afiliatului, total sau partial, oricare si toate drepturile si/sau obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu Afiliatul si/sau din utilizarea Serviciului. De asemenea, Afiliatul recunoaste dreptul Life University  de a cesiona / transfera catre un tert, in orice mod, total sau partial, Serviciul.

14. NOTIFICARI:

14.1. Notificarile, comunicarile si/sau orice alte adrese efectuate in cadrul Serviciului se vor face in scris, prin comunicare la adresa de corespondenta sau la adresa de e-mail indicate de catre Afiliat in formularele de inregistrare a Contului de Afiliat, si de catre Life University  in Introducerea Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

14.2. Afiliatul recunoaste ca orice notificari, comunicari efectuate de catre Life University  prin intermediul Serviciului, prin afisare in Platforma, sunt valabile si ii sunt opozabile de la momentul publicarii / afisarii de catre Life University .

14.3. In cazul in care comunicarea se face prin posta (inclusiv orice serviciu de curierat), va fi valabila daca va fi transmisa cu confirmare de primire si va fi considerata primita la data mentionata pe confirmarea de primire de catre oficiul postal primitor si/sau de catre curier.

14.4. In cazul in care comunicarea se face prin e-mail ea va fi considerata primita in ziua lucratoare in care a fost trimisa si/sau in ziua lucratoare imediat urmatoare in cazul in care a fost trimisa intr-o zi nelucratoare.

15. FORTA MAJORA

15.1.     Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa si controlul Partilor, care face imposibila indeplinirea obligatiilor Afiliatului si/sau Life University , va fi considerata Forta Majora si va exonera partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

15.2. Cauzele de Forta Majora sunt acele imprejurari, incluzand, fara limitare: razboi, revolutie, cutremur, inundatii masive, embargo, expropriere, incendiu devastator, intreruperea sau blocarea accesului sau functionalitatii Platformei si/sau Serviciului din motive neimputabile Life University .

15.3.Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de o autoritate competenta in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data. Partea in cauza este de asemenea obligata sa comunice imediat data la care inceteaza cauza de Forta Majora.

15.4.In cazul omisiunii de a notifica, in conformitate cu conditiile si in termenele limita prevazute mai sus, declansarea si incetarea cauzei de Forta Majora, partea care reclama Forta Majora va suporta intregul prejudiciu cauzat celeilalte parti de aceasta omisiune.

15.5.Partile se angajeaza sa ia toate masurile rezonabile necesare in vederea limitarii oricarui prejudiciu care ar putea surveni pe durata situatiei de Forta Majora, drept rezultat al situatiei de Forta Majora.

15.6. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele parti sa-si efectueze obligatiile, partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre parti poate denunta Contractul si/sau utilizarea Serviciului.

16. LEGISLATIE APLICABILA SI JURISDICTIE

16.1. Prevederile Serviciului de Afiliere sunt guvernate de legile din România.

16.2. Instanţele competente din Bucuresti, Romania vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea în legatură cu prevederile Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment si/sau in legatura cu Contractul incheiat intre Afiliat si Life University  in temeiul acestor Termeni si Conditii.

Shopping Cart
Scroll to Top

BLACK FRIDAY
de primăvară

black friday de primavara